WARSZAWA

5 dni / 20 artystów
Najlepsi opowiadacze z całego świata

17-21 listopada 2021
ŚRODA

17 listopada

godz.: 18.00, Sala Elektorska

https://2021.festiwalopowiadania.pl/wp-content/uploads/2021/09/KBialkowskaIsmail-sm.jpg

Wernisaż wystawy Kamili Białkowskiej-Ismaił „Świat idealny”

„Świat idealny jest świadomie wykreowany w mojej głowie. Przypomina malarstwo i estetykę kultur pierwotnych, które opisywały ważne momenty z ich codziennego życia. Ciekawią i inspirują mnie możliwości jednostki, pokazane przez pryzmat symboli. Przedstawiam postacie-hybrydy w świecie bez estetyki, którą znamy, sięgając do wyobraźni. Obrazy prezentują harmonię nowo powstałych sylwetek w symbolicznej przestrzeni krajobrazu, często tylko w postaci horyzontu oddzielającego powietrze od ziemi. Wyraziste tło kontrastuje z prawie monochromatycznymi, uproszczonymi kształtami. Ważną rolę odgrywa narracyjność poszczególnych prac, która w kolekcji tworzy nowy umowny obraz świata idealnego” – mówi o swojej wystawie artystka, związana od lat z MFSO. 

Obrazy Kamili Białkowskiej-Ismaił będą też częścią spektaklu „Promieniotwórcza. Z mitologii nauki”. 

www.bialkowskaismail.pl