WARSZAWA

Najlepsi opowiadacze z całego świata

17-21 listopada 2021
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania w Warszawie

MITO/LOGIE


16. edycja festiwalu MITO/LOGIE jest skupiona wokół pojęcia mitu i jego współczesnych odczytań i scenicznych realizacji. Będziemy pytać, po co nam mitologie, jaką rolę mogą odgrywać dzisiaj te stare, święte opowieści – ich struktury, obrazy, znaczenia – funkcjonujące poza macierzystym kontekstem, w skrawkach, w ruchu, w przesunięciach, w wielogłosie. Czy poza archaicznym pięknem są jeszcze dla nas żywe, czy dotykają nas osobiście?

Będziemy też pytać, skąd się bierze potrzeba nowych mitologii, organizujących rzeczywistość społeczną, kulturową, duchową. Podobnie jak współcześni pisarze prze-pisują na nowo stare mity, tak i opowiadacze szukają w opowieściach mitologicznych nowej wrażliwości, nowej perspektywy, a raczej wielu perspektyw oraz odpowiedzi na wyzwania, które dziś są naszym udziałem.

Po raz drugi przyjedzie do Warszawy szwedzka pieśniarka i opowiadaczka Kersti Ståbi, tym razem z „Eddą poetycką”, którą wykonuje z odwołaniem do różnych tradycji śpiewaków eposów – manasczi z Kirgistanu, pansori z Korei i pandvani z Indii. Przekorną przewodniczką po świecie irlandzkiej mitologii będzie żywiołowa i teatralna Clare Murphy, Francine Vidal z Francji odsłoni przed nami różne smaki, głosy i języki Odysei, natomiast Arjen Barel z Amsterdamu, wraz z grupą młodych performerów-uchodźców, zaprosi warszawską publiczność do tańca współczesnego z wątkami greckiej mitologii.

Wśród zaproszonych artystów będziemy również gościć – w tym roku tylko online – Boba Bourdona (Roberta Seven-Crows), reprezentującego rdzenny lud Mikmaków z Kanady. Dzieląc się pamięcią kultury i doświadczeń swego ludu, Bob osadza je w nowych kontekstach globalnego świata.

Polscy artyści sięgną do rozmaitych źródeł mitologicznych – rekonstruując z odłamków utraconą (czy bezpowrotnie?) mitologię słowiańską i świat staroruskich bylin – pieśni epickich oraz wydobywając z greckich mitów to, co przemilczane, ukryte, nieoczywiste. Nie zabraknie też zderzenia czy może raczej spotkania myślenia mitycznego z dyskursem oświeceniowym i mitologią nauki, a także pytania „opowiadacz – czyli kto?”, postawionego w projekcie teatralnym „Historja” w reżyserii Doroty Bator.

Nowym partnerem i tegorocznym współorganizatorem festiwalu jest Mazowiecki Instytut Kultury – nowoczesna, interdyscyplinarna placówka o charakterze artystycznym, animacyjnym i badawczym. Powracamy do MIK-u po 25 latach, bo tam, przy. ul. Elektoralnej 12 w Warszawie, odbyło się jedno z pierwszych wydarzeń artystycznych, organizowanych przez opowiadaczy z Grupy Studnia O., „Diabolus in musica”.

Festiwal to również bezpłatne wydarzenia towarzyszące – spotkania w kawiarni MIK-u i Czytelni Słów i Dźwięków „Elektra”: warsztaty, rozmowy, filmy, obrazy, poświęcone sztuce opowiadania i szeroko rozumianej mitologii.
0123456789001234567890

DNI

0123456789001234567890

ARTYSTÓW


0123456789001234567890

SPEKTAKLI

0123456789001234567890

WYDARZEŃ
TOWARZYSZĄCYCH


16. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania
MITO/LOGIE

17–21 listopada 2021
Festiwal odbywa się w Warszawie, w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury, ul. Elektoralna 12.
Wszystkie spektakle odbywają się w Sali Widowiskowej.
Wydarzenia towarzyszące odbywają się w Sali Elektorskiej lub w Czytelni Słów i Dźwięków „Elektra”.

Organizatorzy: Stowarzyszenie „Grupa Studnia O.”, Mazowiecki Instytut Kultury
Miejsce wydarzenia: Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa, ul. Elektoralna 12
Partnerzy strategiczni: m.st. Warszawa, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Instytut Francuski, Ambasada Holandii

Festiwal będzie realizowany zgodnie z aktualnie obowiązującym reżimem sanitarnym.

Sprzedaż biletów na GoOut od 18 października

Polub nas

… i bądź na bieżąco